Restauratie Sluis Haansvaart

In april 2010 is men begonnen met de restauratie van de sluis die de vroegere Haansvaart verbindde met het Schildmeer. Schildersbedrijf Haan heeft voor dit project het ijzerwerk opnieuw behandeld.

Verwacht word dat eind oktober, begin november het water weer in de sluis kan worden gepompt.